ลูกอมขนุนกวนกะทิ

฿100.00

Description

ลูกอมขุนนกวนสูตรโบราณ

จากการแปรรูปขนุน ให้มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นแล้วนั้น เมล็ดขนุนเป็นส่วนที่คนมักจะไม่ค่อยนิยมนำมาบริโภคกัน จะเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปขนุน ถ้าสามารถนำเศษเหลือ (เมล็ดขนุน) มาใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น  จะทำให้ต้นทุนการผลิตขนุนทอดกรอบและขนุนอบแห้งลดลง  สามารถแข่งกับต่างประเทศได้ดีขึ้น  และทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เม็ดขนุน

การแปรรูปเมล็ดขนุนให้สามารถนำมาเป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ขนุนสารพัดประโยชน์จริงๆ ทั้งเป็นอาหาร ทั้งทำยา  นอกจากจะกินแบบสดๆไม่ผ่านการแปรรูปหรือจะผ่านการแปรรูปแล้ว ขนุนก็ยังคงความอร่อยได้เสมอ  ในช่วงฤดูที่ผลผลิตของขนุนมีปริมาณมากโดยเฉพาะช่วงกลางฤดูมักมีปัญหาราคาตกต่ำ จึงมีการแปรรูขนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขนุน และเป็นทางเลือกในการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรและกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปขนุน

ชุมชนบ้านหนองกาอำเภอปราณบุรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคีได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี  โดยมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยแนะนำให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยในช่วงแรกทางกลุ่มได้ลองทำมาหลายอย่าง จึงเกิดแนวคิดที่จะแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  จากนั้นได้มีการพัฒนาเรื่อยมา หมู่7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ :0624645926  ป้าญวณ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลูกอมขนุนกวนกะทิ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *