ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศกวน สดใหม่

฿35.00

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ได้จากการนำเอาเศษซากพืชมากมักร่วมกับมูลสัตว์ อาจมีการใส่สารเร่งการย่อยสลาย ถ้าเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ทั่วไปจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีจำพวกไนโตรเจน ได้แก่ ยูเรีย (46-0-0) หรือแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)

Description

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ได้จากการนำเอาเศษซากพืชมากมักร่วมกับมูลสัตว์ อาจมีการใส่สารเร่งการย่อยสลาย ถ้าเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ทั่วไปจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีจำพวกไนโตรเจน ได้แก่ ยูเรีย (46-0-0) หรือแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) แต่ถ้าใช้ในการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีเหล่านี้ อาจจะนำเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานกะเทาะเปลือกถั่วลิสง โรงงานกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง เศษพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ย มีสีน้ำตาลปนดำ เนื่องจากเกิดการย่อยสลายโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีธาตุอาหารพืช สามารถนำไปใช้ในไร่นา สวนไม้ผล ในแปลงผักได้

วิธีการทำมะเขือเทศกวน

1.มะเขือเทศ 50 กิโลกรัม

2.น้ำตาล  8  กิโลกรัม

3.แบะแซ  9 กิโลกรัม

4.เกลือ 2 ขีด

การทำมะเขือเทศกวนนั้นเริ่มจากการนำมะเขือเทศสีดาหรือมะเขือเทศราชินี แบบสุก งอม และนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดที่เราเตรียมไว้ พอมะเขือเทศละเอียดแล้วให้เรานำมาใส่เครื่องต้มพร้อมกับกวนไปพร้อมกัน ใช้เวลาในการกวน 4 ชั่วโมง พอมะเขือเทศที่เรากวนไว้เริ่มเหนียวพอประมาณแล้ว ให้เราทำตัดใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ ไม่ต้องรอให้เย็น ให้ทำการตักใส่แผ่นไม้อัด แบบละ 3 กิโลกรัม พอเริ่มแห้งแล้วให้ทำการตัดเป็นก้อนเล็กพอดีคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย

จัดจำหน่ายโดย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคีได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้และเป็นรายได้เสริมให้กับสมาชิกภายในชุมชนและให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ไปสู้ประชาชนภายในชุมชน สามัคคี

สถานที่ตั้ง หมู่7 บ้านหนองกา ตำบนปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

77110 คุณบุญชุ่ม ทิพย์เนตร โทร 032 622738 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศกวน สดใหม่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *