จำหน่ายมะเขือเทศกวน

฿35.00

การเก็บเมล็ดพันธุ์

มะเขือเทศที่ไม่ใช่พันธุ์ลูกผสม ผู้ปลูกสามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้ โดยคัดเลือกจากต้นที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงรบกวน มีผลดกและได้คุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ เมื่อเลือกต้นที่ต้องการได้แล้วควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อให้สังเกตได้ง่าย แล้วปล่อยให้ผลสุกคาต้น

Description

การเก็บเมล็ดพันธุ์

มะเขือเทศที่ไม่ใช่พันธุ์ลูกผสม ผู้ปลูกสามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้ โดยคัดเลือกจากต้นที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงรบกวน มีผลดกและได้คุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ เมื่อเลือกต้นที่ต้องการได้แล้วควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อให้สังเกตได้ง่าย แล้วปล่อยให้ผลสุกคาต้น เมื่อเก็บผลมาแล้วก็ทำการแยกเมล็ดออกจากผลโดยอาจจะใช้มีดผ่าแคะเอาเมล็ดออกมาในกรณีที่มีจำนวนน้อย แต่ถ้าต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้มาก ๆ ก็นำผลใส่กระสอบปุ๋ยแล้วเหยียบผลในกระสอบให้แตก หลังจากนั้นก็หมักเมล็ดไว้ 1 คืน โดยห้ามถูกน้ำเด็ดขาดมิฉะนั้นเมล็ดจะงอก รุ่งเช้าก็นำเมล็ดที่หมักไว้ไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วนำมาผึ่งบนเสื่อหรือกระด้ง อย่าตากเมล็ดบนภาชนะโลหะหรือพื้นปูน เมล็ดอาจตายได้เพราะร้อนเกินไป เมื่อเมล็ดแห้งดีแล้วก็ขจัดสิ่งเจือปน และเศษฝุ่นผงออกให้หมด เก็บเมล็ดใส่กระป๋องหรือถุงพลาสติก แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ ๆ มีอุณหภูมิและความชื้นต่ำ หรือเก็บไว้ในตู้เย็น

วิธีการทำมะเขือเทศกวน

1.มะเขือเทศ 50 กิโลกรัม

2.น้ำตาล  8  กิโลกรัม

3.แบะแซ  9 กิโลกรัม

4.เกลือ 2 ขีด

การทำมะเขือเทศกวนนั้นเริ่มจากการนำมะเขือเทศสีดาหรือมะเขือเทศราชินี แบบสุก งอม และนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดที่เราเตรียมไว้ พอมะเขือเทศละเอียดแล้วให้เรานำมาใส่เครื่องต้มพร้อมกับกวนไปพร้อมกัน ใช้เวลาในการกวน 4 ชั่วโมง พอมะเขือเทศที่เรากวนไว้เริ่มเหนียวพอประมาณแล้ว ให้เราทำตัดใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ ไม่ต้องรอให้เย็น ให้ทำการตักใส่แผ่นไม้อัด แบบละ 3 กิโลกรัม พอเริ่มแห้งแล้วให้ทำการตัดเป็นก้อนเล็กพอดีคำพร้อมบรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย

จัดจำหน่ายโดย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคีได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้และเป็นรายได้เสริมให้กับสมาชิกภายในชุมชนและให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ไปสู้ประชาชนภายในชุมชน สามัคคี

สถานที่ตั้ง หมู่7 บ้านหนองกา ตำบนปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

77110 คุณบุญชุ่ม ทิพย์เนตร โทร 032 622738 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จำหน่ายมะเขือเทศกวน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *