ลูกอมฟักทองขนาด200กรัม

ฟักทองจากหนองกา

ลูกอมฟักทองเกิดจากการคิดริเริ่มที่จะนำฟักทองที่มีมากมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมีส่วนผสมดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ฟักทอง 52%

แบะแซ 11.4%

น้ำตาบทรายแดง 11.4%

กะทิ 25%เกลือ 0.2%

ลูกอมฟักทองหนองกา

ลูกอมฟักทองหนองกาเกิดมาจากการที่เกษตรกรได้ทำการปลูกฟักทองเป็นจำนวนมากแล้วเกิดการแข่งขันกันเองสูงทำให้มีกลุ่มแม่บ้เานได้ริเริ่มที่จะนำฟักทองมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและระบายฟักทองที่มีอยู่มากให้ขายได้มากที่สุดจึงเกิดมาเป็นลูกอมฟักทองในปัจจุบัน

OTOPหนองกา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคีได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี เมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2521 โดยมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยแนะนำให้มีการรวมกลุ่มกันมีสมาชิกแรกริ่ม 38 คน โดยในช่วงแรกได้ลองผิดลองถูกในการแปรรูปสินค้าต่างๆเช่น สับปะรด ฟักทอง มะขาม โดยได้เริ่มทำเมื่อปี 2528 จากนั้นมีการพัฒนาเรื่อยมา

ที่อยู่ : หมู่7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อสอบถาม : ป้าญวณ 062-4645926

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*