ลูกอมผลไม้หนองกา

ลูกอมกระทิ,ลูกอมโบราณ,สินค้าชุมชนบ้านหนองกา
ลูกอมกระทิ

ลูกอมโบราณที่แปรรูปขนมจากกระทิและถั่วของบ้านหนองกาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการร่วมมือกันภายในหมู่บ้านเพื่อแปรรูปสินค้าต่างๆภายในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มกำไรให้กับชุมชนจึงได้เกิดมาเป็นสินค้าแปรรูปจากหมู่บ้านหนองกาที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในชุมชนแท้ๆไร้สารเจือปนสารกันบูด ปลอดภัยอร่อยสามารถเก็บรักษาได้นาน


ผลิตภัณฑ์บ้านหนองกามีที่มาอย่างไร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคีได้มีเริ่มต้นจัดตั้งกลุ่มจากประชากรภายในชุมชนหมู่บ้านหนองกา โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำสวน เป็นหลัก การทำไร่สับปะรด มักจะประสบปัญหาในเรื่องของราคาสับปะรดเนื่องจากมีเกษตรกรปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการล้นตลาด เมื่อขายส่งพ่อค้าคนกลาง หรือขายให้กับโรงงาน ก็จะได้ราคาที่ต่ำ ทำให้ไม่คุ้มต่อการลงทุน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคีจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆ ของอำเภอปราณบุรี


ติดต่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ลูกอมโบราณ รสชาติหอมหวาน จัดจำหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้านหนองกา อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนใจในตัวของสินค้าสามารถติดต่อกลุ่มแม่บ้านโทร 032 622738

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*